Powel Construction – Hvem er vi?

Powel Construction leverer verktøy og løsninger til en rekke norske og svenske bedrifter innen prosjektering og bygging av infrastruktur. Gemini-porteføljen dekker hele prosjektgjennomføringen fra planfasen, prosjektering, utførelse til endelig dokumentasjon. Flere enn 800 kunder og 4000 lisensierte brukere benytter Gemini-løsninger i sin virksomhet. Dette er bygd opp over tid og hadde ikke vært mulig uten et tett samarbeid med våre kunder og brukere.

Vårt primære fokus er Norden, med en spesiell oppmerksomhet på Norge og Sverige. Vi er en lokal tilbyder, og løsningene vi utvikler skal møte nordiske krav, et marked som ligger lengst fremme verden med tanke på digitalisering og utvikling av BIM med tilhørende prosesser.


Utdanning av fremtidens arbeidstakere

Som aktør prioriterer vi også å kunne tilby gode verktøy kombinert med vår kompetanse til ulike utdanningsinstitusjoner. Dette betyr at vi også bidrar i undervisning på tekniske fagskoler, høyskoler og universiteter. Vi gir studentene tilgang til gratis programvare i studietiden og har til enhver tid cirka 400 studentlisenser tilgjengelig for fri bruk.

Partnerskap med Microsoft og Data Design Systems

Som én av få ISV-partnere (Independent Software Vendor) i Norge, inngikk Microsoft og Powel et partnerskap i 2016. Partnerskap av dette slaget er den tetteste formen for strategisk samarbeid Microsoft gjør med programvarehus. Med utgangspunkt i dette partnerskapet har Powel Construction realisert Gemini Connected bygd på teknologiplattformen Microsoft Azure. En annen viktig og markedsledende teknologipartner for Powel Construction er Data Design Systems, med sin utvikling av løsninger innen BIM - som danner basis for Gemini Terreng.

Kort om Powel Construction

Powel Construction AS i dag et heleid datterselskap av Powel AS, et internasjonalt konsern med 470 ansatte og kontorer i åtte land. Dette gir oss muligheten til å innhente unik kompetanse og erfaring fra andre forretningsområder. Kombinert med egen fokus på prosjektering og bygging av infrastruktur gir dette kraft til videre innovasjon og utvikling. Powel Construction: Vi gir deg Ground Control.


Generelle henvendelser: gemini@powel.no (+47) 73 80 45 00

Support: support@powel.no (+47) 73 80 45 11

Møt våre kundeansvarlige

Frode Solem Frode Solem

Frode Solem

Vice president Frode.Solem@powel.no +47 481 64 541
Bjørn Løvik Bjørn Løvik

Bjørn Løvik

Support & Consultancy Bjorn.Lovik@powel.no +47 971 77 335
Magnus Tandberg Magnus Tandberg

Magnus Tandberg

Head of strategy Magnus.Tandberg@powel.no +47 452 66 307
Pål Kristian Tønder Pål Kristian Tønder

Pål Kristian Tønder

Head of development Pal-Kristian.Tonder@powel.no +47 481 64 574
Sigrid Lønn Sigrid Lønn

Sigrid Lønn

Head of sales Sigrid.Lonn@powel.no +47 971 22 979
Joakim Jansson Joakim Jansson

Joakim Jansson

Head of sales Sweden Joakim.Jansson@powel.se +46 316 89 455
Kjetil Gjesdal Kjetil Gjesdal

Kjetil Gjesdal

Presales Manager Kjetil.Gjesdal@powel.no +47 970 57 221
Sigve Hervig Sigve Hervig

Sigve Hervig

Sales Manager Sigve.Hervig@powel.no +47 920 99 386
Johan Schönning Johan Schönning

Johan Schönning

Sales Manager Johan.Schonning@powel.se +46 316 89 454
Kjetil Juliussen Kjetil Juliussen

Kjetil Juliussen

Course Manager / Administrator Kjetil.Juliussen@powel.no +47 481 64 761
Bjørge Trollsås Bjørge Trollsås

Bjørge Trollsås

Key Account Manager Bjorge.Trollsas@powel.no +47 959 49 432